Ngoài những hãng đàn piano nổi tiếng khắp thế giới. Bên cạnh có đó có những loại đàn piano của những hãng khác, nhưng chất lượng không hề thua kém các bậc đàn anh đi trước.