Weber là một công ty sản xuất đàn piano có trụ sở tại thành phố New York và East Rochester, New York từ giữa thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, và tiếp tục là một bộ phận của người Mỹ gốc Ae ở East Rochester, New York Cho đến năm 1985, khi Aeilian ngừng hoạt động. Tên Weber sau đó được bán cho công ty piano Hàn Quốc Young Chang , sau đó đã bán tên Weber cho Tập đoàn Samsung vào năm 1987. Young Chang vẫn chịu trách nhiệm sản xuất đàn piano, được bán thành hai sản phẩm dòng: Weber , với đàn piano cấp nhập cảnh và trung cấp, và Albert Weber , với các sản phẩm cấp cao hơn